Regulamin sklepu internetowego www.partnergastro.pl

1.Postanowienia ogólne
1.1. Sklep internetowy www.partnergastro.pl prowadzony jest przez firmę Gastro Partner Łukasz Roszkiewicz, z siedzibą w 63-400 Ostrowie Wielkopolskim, ul. Kaliska 112, o numerze NIP: 6222398868, oraz REGON: 251484124.
1.2. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.partnergastro.pl
1.3. Kontakt ze Sklepem możliwy jest poprzez:

   • adres korespondencyjny: 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Kaliska 112.

  2. Definicje
  2.1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupów w Sklepie.
  2.2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  2.3. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.

  3. Zamówienia
  3.1. Zamówienia można składać:

    • poprzez formularz zamówienia na stronie Sklepu
    • telefonicznie
    • za pośrednictwem poczty elektronicznej

   3.2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta prawdziwych i kompletnych danych kontaktowych oraz adresu dostawy.
   3.3. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia drogą elektroniczną.
   3.4. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku:

     • podania nieprawdziwych lub niekompletnych danych przez Klienta
     • braku możliwości skontaktowania się z Klientem
     • braku dostępności towaru

    4. Ceny i płatności
    4.1. Wszystkie ceny podane w Sklepie są wyrażone w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.
    4.2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.
    4.3. Dostępne formy płatności:

      • przelew bankowy
      • płatności online
      • płatność kartą płatniczą

     • 5. Dostawa

     5.1. Dostawa realizowana jest na terenie Polski.
     5.2. Koszty dostawy są podawane Klientowi przed złożeniem zamówienia.
     5.3. Dostępne formy dostawy:

       • przesyłka kurierska
       • odbiór osobisty w siedzibie firmy
       • transport własny

      5.4. Termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 14 dni roboczych, w zależności od dostępności towaru.

      6. Prawo odstąpienia od umowy
      6.1. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta mają prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania przyczyny.
      6.2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
      6.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.
      6.4. Sklep niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

      7. Reklamacje
      7.1. Sklep jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad.
      7.2. Sklep nie odpowiadamy za wady towaru podczas transportu. Towar zawsze należy otworzyć w obecności kuriera i w razie ewentualnych wad spisać protokół szkody z kurierem. 
      Jest to niezbędne, by reklamacja mogła zostać uznana.
      7.3. W przypadku stwierdzenia wady towaru, Klient ma prawo do złożenia reklamacji.
      7.4. Reklamację należy złożyć pisemnie lub drogą elektroniczną na adres Sklepu.
      7.5. Sklep rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

      8. Ochrona danych osobowych
      8.1. Administratorem danych osobowych Klientów jest firma Gastro Partner Łukasz Roszkiewicz o numerze NIP: 6222398868.
      8.2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO).
      8.3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie Sklepu.

      9. Postanowienia końcowe
      9.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
      9.2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
      Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie Sklepu.
      9.3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.07.2024.