Polityka Prywatności oraz Cookies

1. Informacje ogólne

1.1. Niniejsza Polityka Prywatności i Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego www.partnergastro.pl.
1.2. Administratorem danych osobowych jest Gastro Partner Łukasz Roszkiewicz, z siedzibą w Nowej Krępie 51, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP: 6222398868 REGON: 251484124.
1.3. Kontakt z Administratorem w sprawach związanych z ochroną danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

2. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

2.1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w następujących celach:
a) Realizacja zamówień i umów sprzedaży (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
b) Obsługa klienta, w tym rozpatrywanie reklamacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO)
c) Wystawianie faktur VAT i prowadzenie dokumentacji księgowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
d) Marketing bezpośredni własnych produktów i usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
e) Przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, o ile Klient wyraził na to odrębną zgodę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

3. Okres przechowywania danych
3.1. Dane osobowe Klientów będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których są przetwarzane, a w szczególności:
a) W zakresie realizacji umowy – do czasu jej wykonania
b) W zakresie dochodzenia roszczeń – do czasu przedawnienia roszczeń
c) W zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – przez okres wynikający z przepisów prawa
d) W zakresie marketingu bezpośredniego – do czasu wniesienia sprzeciwu

4. Metody Ochrony Danych Osobowych
– Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.—- – Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
– Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
– W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
– Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

5. Hosting
Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: lh.pl

6. Informacje w formularzach
– Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
– Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
– Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
– Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp.
– Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

7. Logi Administratora
Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

Odbiorcy danych
8.1. Odbiorcami danych osobowych Klientów mogą być:
– Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
– W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
– Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
– Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
– Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.
8.2. Administrator nie przekazuje danych osobowych Klientów poza Europejski Obszar Gospodarczy.
8.3. Wykorzystanie i przetwarzanie danych przez zewnętrzne podmioty
W ramach naszej działalności współpracujemy z zewnętrznymi podmiotami, którym możemy przekazywać Państwa dane osobowe w celu realizacji zamówień i świadczenia usług. Podmioty te przetwarzają dane zgodnie z własnymi politykami prywatności oraz obowiązującymi przepisami prawa. Do tych podmiotów należą:
Operatorzy płatności:
ING
Visa
Lease Now
BLIK
Broker współpracujący w zakresie rat i leasingu
Firmy kurierskie i spedycyjne:
DPD
Transport własny
Fedex
Schenker
Inni kurierzy współpracujący z centralnymi magazynami w ramach dropshippingu
Przekazywanie danych tym podmiotom odbywa się wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień, dokonania płatności lub dostawy produktów. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dane były przetwarzane z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa

9.Prawa osób, których dane dotyczą
9.1. Klientom przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a) Prawo dostępu do swoich danych
b) Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) Prawo do usunięcia danych
d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
e) Prawo do przenoszenia danych
f) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
g) Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody)
h) Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
9.2. W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem wysyłając stosowny email z żądaniem na adres email: biuro@gastropartner

10. Pliki cookies
10.1. Sklep internetowy www.partnergastro.pl wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) w celu poprawienia funkcjonalności strony, analizy ruchu na stronie oraz w celach marketingowych.
10.2. Rodzaje wykorzystywanych plików cookies:
a) Cookies niezbędne – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach sklepu
b) Cookies analityczne – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych sklepu
c) Cookies funkcjonalne – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień
d) Cookies reklamowe – umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań
10.3. Użytkownik może w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików cookies lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu.
10.4. Korzystanie ze sklepu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika.

11. Bezpieczeństwo danych
11.1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.

12. Dodatkowe informacje o zarządzaniu plikami cookies
– Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
– W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
Edge
Internet Explorer
Chrome
Safari
Firefox
Opera
Urządzenia mobilne:
Android
Safari (iOS)
Windows Phone

13. Zmiany Polityki Prywatności i Cookies
13.1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności i Cookies. Aktualna wersja będzie zawsze dostępna na stronie www.partnergastro.pl.

14. Postanowienia końcowe
14.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności i Cookies zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego i europejskiego, w szczególności RODO.
14.2. Niniejsza Polityka Prywatności i Cookies obowiązuje od dnia 13.07.2024.